فــرم نظرسنجی از مراجعین اداره آمـوزش و پـرورش ناحیـه 4 مشهـد

فــرم نظرسنجی از مراجعین اداره آمـوزش و پـرورش ناحیـه 4 مشهـد

ارباب رجوع گرامی :
به منظور تکریم ارباب رجوع و افزایش میزان رضایت مندی مراجعه کنندگان و همکاران گرامی ، اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد اقدام به جمع آوری نظرات ، پیشنهادها و انتقادات ارباب رجوع گرامی نموده است ، لذا خواهشمند است ضمن پاسخگویی دقیق و صادقانه به سوالات زیر ، این مدیریت را در رفع ایرادات و نقاط ضعف احتمالی مرتبط با وظیفه شغلی یاری فرمایید .